احتراماً به اطلاع می رساند به دلیل بروز رسانی سیستم ، سامانه غیرحضوری سازمان
از ساعت 12 بامداد مورخ جمعه 20-11-96 لغایت 12 بامداد شنبه مورخ 21-11-96 قابل استفاده نمی باشد.
لازم به ذکر است کلیه پروژه های ثبت شده روز پنجشنبه
از شنبه مورخ ٢١ بهمن به کارتابل ارسال می گردد.